Dokumenty / Wzory pism i podań

 

I. ANKIETA DLA KANDYDATA


1. Imię i nazwisko:

2. Data i miejsce urodzenia:

3. Stan cywilny i rodzinny (wolny, żonaty, dzieci i ich wiek):

4. Zawód i miejsce pracy:

5. Przynależność do organizacji społeczno-politycznych:

 ŻYCIE RELIGIJNE

6. Jak często przystępuje do sakramentów św.:

7. Udział w życiu Kościoła lokalnego (parafii, klasztoru):

a) do jakich należy zespołów parafialnych:

b) do jakich należy grup i stowarzyszeń religijnych:

8. Jak przedstawia się jego życie w rodzinie, sąsiedztwie, zakładzie pracy (czy nie jest uwikłany w jakiś konflikt):

9. Dlaczego pragnie wstąpić do FZŚ:

 

 

 

II. WZÓR PROŚBY KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO FZŚ
(prośba powinna być pisana własnoręcznie przez kandydata)


Imię, nazwisko kandydata                                                                                          Miejscowość, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
telefon 

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZŚ
przy parafii (kościele klasztornym)
miejscowość

 

Ja, (imię nazwisko), zwracam się z prośbą do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZŚ o przyjęcie mnie do Waszej Wspólnoty FZŚ, w której pragnę swoje chrześcijańskie i świeckie powołanie kształtować w duchu św. Franciszka i Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Proszę o dopuszczenie mnie do okresu formacji wstępnej (postulatu).

Zobowiązuję się do pilnego uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych i innych spotkaniach Wspólnoty.

 

Z wyrazami szacunku

 (czytelny podpis)

 

 

 

 

III. WZÓR PROŚBY KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO FORMACJI POCZĄTKOWEJ (NOWICJATU) W FZŚ
(prośba powinna być pisana własnoręcznie przez kandydata)


Imię, nazwisko kandydata                                                                                             Miejscowość, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
telefon 

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZŚ
przy parafii (kościele klasztornym)
miejscowość

 

Ja, (imię, nazwisko), po ukończeniu okresu formacji wstępnej (postulatu) zwracam się z prośbą do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZŚ o przyjęcie mnie do Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i dopuszczenie do formacji początkowej (nowicjatu). Pragnę w tym okresie podjąć próbę życia ewangelicznego według wskazań Reguły FZŚ, a w przyszłości złożyć przyrzeczenie życia Ewangelią Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Zobowiązuję się do pilnego uczestniczenia w spotkaniach formacyjnych i innych spotkaniach Wspólnoty.

 

Z wyrazami szacunku i franciszkańskim POKÓJ I DOBRO
(czytelny podpis)

 

 

 

IV. WZÓR PROŚBY KANDYDATA O DOPUSZCZENIE DO PROFESJI W FZŚ
(prośba powinna być napisana własnoręcznie przez kandydata)


Imię, nazwisko kandydata                                                                                         Miejscowość, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
telefon

 

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZŚ
przy parafii (kościele klasztornym)
miejscowość

 

Ja, brat/siostra (imię, nazwisko), po odbyciu formacji początkowej (nowicjatu) zwracam się z prośbą do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) o dopuszczenie mnie do złożenia przyrzeczeń (profesji) życia ewangelicznego na całe życie (jeden rok).

Przez profesję pragnę w moim świeckim stanie żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich zgodnie ze wskazaniami jego Reguły i czynnie uczestniczyć w życiu Wspólnoty i Kościoła.

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem POKÓJ I DOBRO
(czytelny podpis)

 

 

 

V. WZÓR PROŚBY O ODNOWIENIE PROFESJI
(prośba powinna być pisana własnoręcznie przez profesa)


Imię, nazwisko kandydata                                                                                         Miejscowość, data
Adres: ulica, nr domu
kod pocztowy, miejscowość
telefon

 

Siostra/Brat NN
Przełożony Wspólnoty FZŚ
przy parafii (kościele klasztornym)
miejscowość

 

Ja, brat (imię i nazwisko), zwracam się z prośbą do (Brata/Siostry Przełożonego/Przełożonej) oraz Rady Wspólnoty FZŚ o dopuszczenie mnie do odnowienia przyrzeczeń (profesji) życia ewangelicznego, które pragnę złożyć na całe życie (jeden rok).

Przez profesję pragnę w moim świeckim stanie żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa we Franciszkańskim Zakonie Świeckich zgodnie ze wskazaniami jego Reguły i czynnie uczestniczyć w życiu Wspólnoty i Kościoła.

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem POKÓJ I DOBRO

(czytelny podpis)