LORETAŃSKA RODZINA
RÓŻAŃCOWA

 

przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów

w Krakowie, ul. Loretańska 11

 

 

Matka Boża Loretańska

 

ŚWIĘTO - 10 GRUDNIA (odpust)

 

mb loretanska1

roza2roza2roza2roza2roza2

Papiez Jan Paweł II

 

INTENCJE „LORETAŃSKIEJ RODZINY RÓŻAŃCOWEJ”

                                                   NA 2014 r.

 

Modlimy się m.in.

 

 

* w intencjach papieża Franciszka  /od 13.03.2013 r./

 

* za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża /kanonizacja 27.04.2014/

 

* w intencji naszej Ojczyzny

 

oraz

 

w intencjach papieskich

Apostolstwa Modlitwy na 2014 rok

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
 • Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.
 • Intencja misyjna: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
 • Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.
 • Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.
 • Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
 • Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.
 • Intencja misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.

Listopad

 • Intencja ogólna: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
 • Intencja misyjna: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
 • Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

Spotykamy się w pierwsze soboty miesiąca. Uczestniczymy we  Mszy św.

 o godz. 9.00, po Mszy św. uczestniczymy w adoracji Najświętszego Sakramentu (przy ołtarzu głównym). Po adoracji przechodzimy do kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, by odmówić jedną cześć różańca św. (następuje  zmiana tajemnic).

(Kraków, ul. Loretańska 11)

 

Opiekun L. R. R.

o. Marek Wolter OFMCap.  

 

Zobacz nową, naszą stronę : http://kprvoltaire.republika.pl/